Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattepliktig

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
Debet
Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
5399 Motkonto for gruppe 53
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers kostnader til utdanning anses dette som en fordel vunnet ved arbeid og er skattepliktig i følge sktl. § 5-1 (1). Ytelsen er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig, og den skal innrapporteres i a-meldingen. Fordelen inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

Under visse vilkår kan arbeidstaker få dekket utgiftene av arbeidsgiver skattefritt, se tema Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattefritt.

Dersom legitimasjonskravene ikke er oppfylt, behandles utbetaling som dekker utdanningskostnader etter bruttometoden. Se Skatte-ABC.

A-melding

Merverdiavgift

Der er ikke fradrag for inngående merverdiavgift dersom arbeidsgiver dekker ansattes utdanningskostnader, se mval. § 8-3 (1) d.

Skatt

Dersom en arbeidsgiver dekker utdanningskostnadene for en arbeidstaker, vil dette være fradragsberettigede kostnader for arbeidsgiver. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker får dekket kostnadene skattefritt eller om ytelsen er skattepliktig.

Stikkord: etterutdanning, lærebok, merverdiavgift utdanning, mesterbrev, mesterbrevavgift, mva utdanning, skoleavgift, utdanning merverdiavgift, utdanning mva, moms, mva, merverdiavgift, kostand, omkostning

Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattefritt