Generelt

I mange sammenhenger vil økonomisk virksomhet medføre en plikt til å fjerne produksjonsutstyr etter bruk og reparere naturskader som er forårsaket av virksomheten.

Utgifter knyttet til fjerning og opprydding er pådratt for å skape verdier, og de skal etter sammenstillingsprinsippet periodiseres sammen med tilhørende inntekt. Regnskapsmessig er det nødvendig å skille mellom oppryddingsplikt som vokser etter hvert som virksomheten drives, og fjerningsplikt som oppstår i det den fysiske installasjonen av produksjonsutstyr foretas, dvs. før og uavhengig av om det faktisk blir gjennomført noen virksomhet i det hele tatt. I oljeutvinning vil for eksempel installasjon av en rigg på et oljefelt medføre en fjerningsplikt, mens forsøpling av havbunnen i takt med oljeutvinningen medfører en oppryddingsplikt.

Oppryddingsutgifter

Fjerningsutgifter

Miljøinvesteringer