Utleieinntekter

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående merverdiavgift med alminnelig sats for salg av utleietjenester, se mval. § 3-1.

Dette omfatter blant annet (listen er ikke uttømmende)

Bokføring

Ved inntektsføring av diverse tjenester er det flere alternativer. Avhengig av hva som leies ut er konto 3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig og konto 3620 Annen leieinntekt to alternativer.

Stikkord: alpinutstyr, automater, bankbokser, dvd utleie, fryseboksutleie, golfutstyr, kortautomat, kortterminaler, løsøre, slalåmutstyr, kommandittselskap, leasing, intekter