Utleie av driftsmidler

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Regnskap

Varige driftsmidler er fysiske anleggsmidler som bl.a. kan være anskaffet til bruk for utleie til andre. Se temaet Varige dirftsmidler.

Merverdiavgift

Utleie av driftsmidler er en avgiftspliktig tjeneste, se mval. § 3-1 (1).

Bokføring

Utleie/leasing av driftsmidler kan forskuddsfaktureres med merverdiavgift for opptil ett år, men så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderåret leveringen finner sted, se bff. § 5-2-6 og GBS 13 - Forskuddsfakturering leie.

Se mer om forskuddsfakturering i temaet Forskuddsfakturering.

Eksempler på utleie av driftsløsøre som kan forskuddsfaktureres:

  • maskiner,
  • transportmidler,
  • programvare (lisenser)
Stikkord: kranutleie, leasing, driftsmiddel