I tilknytning til fast eiendom

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Utleie av parkeringsplasser i tilknytning til fast eiendom skal behandles under samme regler som for den faste eiendommen, se mval. § 3-11. Dette gjelder for både private og offentlige parkeringsplasser.

Dersom utleier ikke er frivillig registrert for utleie, er leie på både eiendommen/lokalet og parkeringsplassene unntatt avgift, se mval. § 3-11 (1). Er utleier frivillig registrert vil både leie for eiendommen/lokalet og parkeringsplassen være avgiftspliktig, og utleier får fradrag for inngående mva på kostnader som gjelder utleie for både eiendom og parkeringsfasilitetene.

Reglene for når man anses som frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg ble endret 1. juli 2014.
Angående ordningen for frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg, se tema som omhandler reglene for frivillig registrering.

Dreier det seg om utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet er dette avgiftspliktig utleie, jf. mval. § 3-11 (2) c. Se mer om dette i temaet om utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet.

Stikkord: fakturere parkeringsplasser, nye, leasing

I parkeringsvirksomhet