PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kunstverk og antikviteter

  Utsmykning av kontorlokaler

  • D1250 Inventar
  • D6399 Annen kostnad lokaler
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for kjøp av kunstverk, se fmva. § 1-3-2 (1) eller antikviteter, se fmva. § 1-3-4 til utsmykning av arbeidsplassen/kontorlokaler, jf. mval. § 8-3 (1) bokstav c.

  Se også følgende henvisninger i fmva. § 1-3-2 til tolltariffens posisjoner 97.01 - 97.03 og tolltariffens 58.05.

  Unntak

  I mval. § 8-3 (1) c er det allikevel fradrag for anskaffelse av kunst og antikviteter som går inn under mval. § 5-9, dvs. kjøp til bruk i museer og gallerier.

  Skatt

  Kunstverk og antikviteter som blir kjøp inn for utsmykning av arbeidsplassen/kontorlokaler og som ved vanlig vedlikehold ikke verdiforringes ved slit, elde, uhensiktsmessighet, teknisk utvikling osv., skal ikke avskrives og føres på egen konto i balansen i 12xx gruppen. Dette gjelder selv om anskaffelseskostnaden er under kr. 15 000.

  Stikkord:

  • bilder,
  • blandet teknikker,
  • fotografier,
  • kollasjer,
  • kunstverk,
  • malerier,
  • skulpturer,
  • tapisserier,
  • tegninger,
  • todimensjonale kunstverk,
  • utsmykning,
  • utsmykning av kontorlokaler,
  • jernbane,
  • kunstgjenstand,
  • hvit,
  Kunstverk og antikviteter
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan