Uttak av arbeidstøy til privat bruk

Uttak av arbeidstøy som stilles til disposisjon for ansatte

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Gjelder klær som eies av virksomheten og som stilles til disposisjon for innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, herunder klær som blir brukt på jobben (arbeidsklær), typisk vanlige klær.

Merverdiavgift

Uttak

Dersom klær fra den avgiftspliktige virksomheten blir stilt til disposisjon for innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister (naturalytelse), skal virksomheten beregne uttaksmva jf. mval. § 3-23 bokstav a.

Kostnad

Utgifter til arbeidsklær som eies av arbeidsgiver og stilles til disposisjon for innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, vil ikke være fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, jf. mval. § 8-3 (1) d. For mer om dette, se temaet Fri bruk av arbeidstøy, uniform etc..

Bokføring

Uttaket bokføres til kredit på konto 3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats.

Kostnaden bokføres til debet på konto 6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig eller alternativt på konto 5990 Annen personalkostnad.

Stikkord: arbeidsklær, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker