Uttak for utdeling i reklameøyemed

Uttak for utdeling i reklameøyemed, bagatellmessig verdi

Satser

Bagatellmessig verdi

Merverdiavgift

Uttak av varer/ tjenester fra eget lager/ virksomhet som brukes i reklameøyemed og er av en bagatellmessig verdi, utløser ikke plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift.

Stikkord: gave, gaver, give aways, giveaways, produktprøver, reklameartikler, reklameffekter, smaksprøver, stoffeprøver, uttaksmoms, vareprøver, presang, reklamegjenstander, kmva, kommandittselskap, uttaksmva, uttaksmerverdiavgift, arbeidsgiveravgift