Vurderingsregler

Bokføring

Bokføringen skal ifølge bokføringsloven § 8 skje i norske kroner, men dersom den bokføringspliktiges funksjonelle valuta er en annen enn norske kroner kan bokføringen ifølge bokføringsforskriften § 4-2 skje i denne valutaen.

Beløp som inngår i pliktig regnskapsrapportering knyttet til merverdiavgift, skal ifølge bokføringsforskriften § 4-2 annet ledd fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet. Beløp som inngår i pliktig regnskapsrapportering knyttet til lønn, skal fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på utbetalingstidspunktet. Beløp knyttet til eiendeler og gjeld hvor skatteloven har egne vurderingsregler om valuta, skal fastsettes (låses) i norske kroner til transaksjonsdagens kurs.

Se nærmere krav i «Bokføringssjekklisten».

Spesifikke emner om valuta

Regnskapsvaluta

Funksjonell valuta

Presentasjonsvaluta

Noteopplysninger

Valutakurser