Vurderingsregler

Bokføring

Spesifikke emner om valuta

Regnskapsvaluta

Funksjonell valuta

Funksjonell valuta er den valuta som den økonomiske virksomheten i hovedsak er knyttet til ifølge NRS 20.5. I NRS 20 vedlegg A1-A8 gis utfyllende bestemmelser. Se også «Regnskapsloven - kommentarutgave», § 3-4.

Morselskap i et konsern kan anvende funksjonell valuta i konsernregnskapet og norske kroner i selskapsregnskapet.

Stikkord: kommandittselskap

Presentasjonsvaluta

Noteopplysninger

Valutakurser