Vurderingsregler

Bokføring

Spesifikke emner om valuta

Regnskapsvaluta

Funksjonell valuta

Presentasjonsvaluta

Noteopplysninger

Krav til noteinformasjon angis i «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon

Valutakurser