Vurderingsregler

Bokføring

Spesifikke emner om valuta

Regnskapsvaluta

Funksjonell valuta

Presentasjonsvaluta

Åsregnskapet kan ifølge rskl § 3-4 annet ledd presenteres i norske kroner, euro eller regnskapsvalutaen. Presentasjonsvaluta er den valuta som regnskapet presenteres/offentliggjøres i.

Konsernregnskapet utarbeides ved å omregne de ulike enhetene i konsernet til en felles presentasjonsvaluta. Regnskapsloven tillater at morselskap kan anvende funksjonell valuta i konsernregnskapet og norske kroner i selskapsregnskapet.

Noteopplysninger

Valutakurser