Vurderingsregler

Bokføring

Spesifikke emner om valuta

Regnskapsvaluta

Funksjonell valuta

Presentasjonsvaluta

Noteopplysninger

Valutakurser

Du finner valutakursene i Historisk valutakalkulator i dib.

Kalkulatoren henter historiske valutakurser fra Norges Bank og oppdateres daglig. Som standard ligger siste kjente sluttkurs inne (fra 15.30 dagen før). Dersom datoen du velger er en lørdag eller søndag er det fredagens kurs som brukes.