Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

For bokføring ved kjøp av våningshus, se temaet Kjøp av fast eiendom.