Kjøp og påkostning

Drift og vedlikehold

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7000 Drivstoff transportmiddel 1
Debet
7020 Vedlikehold transportmiddel 1
Debet
7040 Forsikring transportmiddel 1
Debet
7090 Annen kostnad transportmiddel 1
Debet

Bokføring og merverdiavgiftsbehandling av kostnader til drift og vedlikehold av varebil klasse 2, lastebil og traktor blir behandlet i temaet.

Merverdiavgift

Det er fradrag for drift og vedlikehold av både nye og brukte kjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Fradrag gjelder ikke for personkjøretøy som er definert i fmva. § 1-3-1, se mval. § 8-4. Se tema Drift og vedlikehold av personkjøretøy i virksomheten.

Privat bruk som for eksempel kjøring mellom hjem og arbeidsted er ikke fradragsberettiget. Ved kombinert bruk næring/privat skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter antatt bruk, se mval. § 8-2.

Bokføring

Ved bokføring av drifts- og vedlikeholdskostnader ved bilhold benyttes kontoer som konto 7001 Drivstoff transportmiddel 1, konto 7021 Vedlikehold transportmiddel 1, konto 7041 Forsikring transportmiddel 1 og konto 7051 Annen kostnad transportmiddel 1.

For traktorer og trucker brukes konto 6250 for drivstoff, olje el. og konto 6620 for reparasjon og vedlikehold.

Stikkord: arbeidsbil, bedriftsbrannbil, bensin, bergingstjeneste, bilbatteri, bilberging, bildekk, bildeler, bilforsikring, bilrekvisita, bilreperasjoner, bilvask, brannbil, bytte bilrute, bytte frontrute, dekk, dekkhotell, dekkskift, diesel, dieselolje, dieselutgifter, driftskostnader, drivstoff, egenandel bilforsikring, eu-kontroll, fartsskriver, fartsskriverkort, firmabil, frostvæske, gaffeltruck, garasjeleie, garasjeplass, gass, henger, hjul, hjulskift, kjettinger, kjøretøy, kjøretøykontroll, klasse 2, kombinert bil, lastebil, lastebileiere, leiebil, lys, motorforsikring, motorolje, reparasjon, reparasjon bil, reservedeler, reservehjul, servicebiler, skifte bildekk, skifte bilrute, skifte frontrute, spylervæske, startkabler, taksameter, tilhenger, traktor, truck, varebil, varebil kl 2, varebil kl. 2, varebil kl2, varetilhenger, vask av bil, vaske bil, vedlikehold, veiavgift, veihjelp, vektårsavgift, verkstedregning, viftereim, vindusviskere, vinterdekk, vinteropplag, årsavgift, foretak, drivstoff, rehabillitering, kommandittselskap, driftkostnader, diesel, bensin, fjernsyn, leasing, kmva, trailer, vedlikehold, takstameter, reparasjon