Generelt

Begrepet ukurans benyttes om produkter som av ulike årsaker, ikke kan selges til ordinær pris eller anvendes til sitt opprinnelige formål. Varen kan være utdatert, i stykker etc. Ukurans kan skyldes skifte i mote, konkurranse med nye varer som bedre dekker samme behov, teknologisk utdatering, generelt nedsatt kjøpekraft hos vedkommende kundegrupper o.l.

Mer om varelager

For mer informasjon vedrørende varelager, se temaet «Varelager»

Stikkord: varebeholdning, ukurrans

Regnskap

Skattemessig