Valutajustering varekjøpstransaksjoner - agio

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
2400 Leverandørgjeld
Debet
8060 Valutagevinst (agio)
Kredit

Regnskap

Varekjøpstransaksjoner bokføres til valutakursen på transaksjonstidspunktet, se rskl. § 4-1, normalt dato på faktura eller tidspunkt for risikoovergang.

Agio er når differansen mellom transaksjonskurs og betalingsdatoens kurs fører til en i inntekt for selskapet.

Eksempel transaksjonsnivå:

Et selskap har kjøpt gjenstand X til 100 euro til en valutakurs på 8. Dette gir en forventet utbetaling på: 100 *8 = 800 NOK.
Selskapet har 30 dagers kredittid og i denne perioden har valutakursen endret seg og ved betalingsdatoen er valutakursen 7.50. Selskapets faktiske kostnad blir på: 100 * 7.50 = 750 og NOK 50 lavere enn ved kjøpstidspunktet. Differansen mellom forventet betaling på kjøpsdatoen og betalingsdatoen utgjør en inntekt for selskapet da valutakursens utvikling har gjort at selskapet har oppnådd en kostnadsbesparelse.

Stikkord: valutajustering, erverv, kommandittselskap, varebeholdning

Valutajustering varekjøpstransaksjoner - disagio

Valutajustering varelager - disagio

Valutajustering varelager - agio