Generelt om kjøp av varer

Anskaffelseskost

Periodens kostnad

Netto salgsverdi

Anleggskontrakter

Små selskaper

Notekrav

Andre temaer

Her finner du omtale av forhold relatert til varer:

  • «Brukte varer, antikviteter og samleobjekter»
  • «Diverse varer»
  • «Matvarer og drikkevarer (næringsmidler)»
  • «Tyveri og underslag av varer og kontanter»
  • «Retur av solgte varer»
  • «Varelager - valutajustering»
  • «Salg av elektroniske tjenester»
  • «Serviceavtale ved kjøp og salg av varer»
  • «Midlertidige forskjeller -> Varelager»
Stikkord: varebeholdning