Formål med varetelling

Målet med lagertellingen er å sørge for at varebeholdningen i balansen er oppført til dets rette verdi.:

  • Fullstendighet i varebeholdningen, dvs alle mottatte varer er ført i varelageret i balansen
  • Eksistens av varebeholdningen, dvs alle varer som ligger i varebeholdingen i balansen er faktisk til stede på selskapets lager eller i selskapets eie
  • Verdsettelse av varebeholdningen, som innebærer at varene er oppført til korrekt verdi hensyntatt ukurans når det er aktuelt
Stikkord: vareopptelling, lagertelling

Hyppighet

Dokumentasjon

Tellerutiner

Hvilke varer skal telles?