Formål med varetelling

Hyppighet

Dokumentasjon

Tellerutiner

Hvilke varer skal telles?

Alle varer som selskapet eier og som skal selges eller brukes i vare- eller tjenesteproduksjon skal tas med i varetellingen.

Varer i arbeid

Varer i arbeid er en del av selskapets eiendeler i balansen og må tas med i varetellingen.

Varer i transport

Varene eies av selskapet når risikoen for varen overtas, så varer på vei fra selger kan anses som selskapets eiendel dersom selskapet (kjøper) er ansvarlig for transporten.

Kommisjonsvarer

Selskap som har varer i forbindelse med kommisjonssalg eier ikke disse varene, og de ligger i varebeholdningen til den opprinnelige eieren.

Stikkord: vareopptelling, lagertelling