Formål med varetelling

Hyppighet

Varelager skal ifølge bokføringsforskriften § 6-1 telles ved regnskapsårets slutt.

Bokføringspliktige som fører et betryggende lagerregnskap kan foreta opptelling i løpet av året, forutsatt at tilgang og avgang fra opptellingstidspunktet til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte. Dette kalles rullerende varetelling.

Stikkord: rullerende varetelling, vareopptelling, lagertelling

Dokumentasjon

Tellerutiner

Hvilke varer skal telles?