PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avskrivning varige driftsmidler

  Varige driftsmidler

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Se nærmere om avskrivning generelt i «Avskrivninger - regnskapsmessig».

  Stikkord:

  • avskrivning,
  • avskriving,
  • driftsmiddel,
  Avskrivning varige driftsmidler
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan