PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hva er varige driftsmidler?

  Varige driftsmidler

  Varige driftsmidler er anleggsmidler som er definert som eiendeler til varig eie eller bruk, ref. regnskapslovens § 5-1 og skal balanseføres iht. regnskapslovens § 5-3.

  Varige driftsmidler er definert i NRS 8.4.3.2 som fysiske anleggsmidler som er anskaffet til bruk i produksjonen av varer eller tjenester, til administrative formål eller utleie til andre. Eksempler er tomter, bygninger, maskiner, skip, fly, driftsløsøre og lignende. Det finnes ingen tilsvarende bestemmelse for øvrige selskaper i de norske regnskapsstandardene, men IAS 16.6 definerer eiendom, anlegg og utstyr som materielle enheter som

  1. holdes av foretaket til bruk i produksjon eller til levering av varer eller tjenester, for utleie til andre eller til administrative formål, og
  2. som er forventet å være i bruk i mer enn én regnskapsperiode.

  Stikkord:

  • driftsmiddel,
  Hva er varige driftsmidler?
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan