Hva er varige driftsmidler?

Vurdering varige driftsmidler

Avskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning varige driftsmidler

Varige driftsmidler skal vurderes for nedskrivning, se nærmere om dette i «Nedskrivning av anleggsmidler (GRS)» og «Nedskrivninger - bokføring».

Stikkord: nedskriving, driftsmiddel

Klassifisering varige driftsmidler

Salg av varige driftsmidler

Skjemaer