PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - varer

  Veier

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Omsetning av varer til bygging, vedlikehold mv. av vei er avgiftspliktig, se mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • anlegg,
  • kloakkledninger,
  • veg,
  • kmva,
  • omsetning,
  Salg - varer
  446 1421 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan