PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - varer

  Veier

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Omsetning av varer til bygging, vedlikehold mv. av vei er avgiftspliktig, se mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • anlegg,
  • avgiftsfri omsetning,
  • kloakkledninger,
  • veg,
  • kmva,
  • salg,
  Salg - varer
  352 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan