Salg - tjenester

Salg - varer

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av varer til bygging, vedlikehold mv. av vei er avgiftspliktig, se mval. § 3-1.

Stikkord: anlegg, kloakkledninger, veg, kmva, omsetning