PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Personlig verneutstyr

  Verneutstyr

  • D6575 Verneutstyr
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Satser

  Aktivering

  Generelt

  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne bruker tilfredsstillende personlig verneutstyr når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse. Arbeidstaker skal også gis nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og arbeidsgiver må sørge for at verneutstyret tas i bruk. Se aml. § 3-2 (2).

  Eksempler på type verneutstyr:

  • hjelm og annet hodevern
  • hørselvern
  • vernebriller/øyevern
  • ansiktsvern
  • åndedrettsvern
  • redningsvest
  • fallsikringsutstyr

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av verneutstyr til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf mval § 8-1.

  Bokføring

  Er innkjøpet av en slik karakter at det skal aktiveres så kan f.eks. konto 1290 Andre driftsmidler brukes.

  Personlig verneutstyr
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan