Personlig verneutstyr

Verneklær

Rens og vask av verne- og beskyttelsesklær

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger fradragsrett på merverdiavgift på rens og vask av arbeidstøy av typen verne- og beskyttelsesklær som er bedriftens eiendom, jf. mval. § 8-1.

Stikkord: arbeidsklær, arbeidstøy, kjeledresser, klesvask, renseri, verneklær, vernetøy, arbeidklær, arbeidstøy, arbeidsklær, kmva