Personlig verneutstyr

Verneklær

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig
Debet

Generelt

Eksempler på type verneklær er:

  • arbeidshansker
  • vernejakke, vernebukse
  • vernehansker
  • vernesko
  • laboratoriefrakk, smittefrakk
  • beskyttelsesdress
  • kjeledresser, overall
  • refleksvest/trafikkvest

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av verneklær til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf mval § 8-1.

Stikkord: arbeidsklogger, arbeidsplassbrille, arbeidsstøvler, arbeidstøy, beskyttelseshansker, beskyttelsesklær, blåklær, engangshansker, hørselvern, industrivern, kutthansker, lagerfrakk, latexhansker, slagvernstøvel, spesialhansker, spesialklær, spesialtøy, sveisehansker, vareklær, vernebriller, vernedress, verneklogg, verneklær, vernesko, vernestøvel, vernetøy, verneutstyr, øreklokker, ørepropper, kmva, arbeidsklær, handsker, hørselsvern

Rens og vask av verne- og beskyttelsesklær