Vinlotteri på jobben

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Generelt

Det er som hovedregel forbudt med alkoholholdige drikkevarer som premier eller gevinster i lotterier ol. Forbudet gjelder uavhengig av om konkurransen avgjøres ved tilfeldigheter eller pga. ferdigheter. Alkoholholdige gaver og påskjønnelser berøres ikke av dette forbudet.

Unntak

Det er lov til å benytte seg av alkoholholdige premier eller gevinster i private smålotterier som f.eks. på arbeidsplassen, i en bokklubb eller andre små private foreninger, se lotteriloven § 9 Gevinster og alkoholloven § 8-6 annet ledd.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for merverdiavgift ved kjøp av premier eller gevinster til bruk i vinlotteri på jobben, se mval. § 8-3 (1) d.

Lønn

Alkoholholdig drikke som vinnes av den ansatte i vinlotteriet, er tilfeldige gevinster som ikke er skattepliktig for mottaker.
Se Skatte-ABC (første eksempel) og lotteriloven § 9.

Stikkord: alkoholholdige drikkevarer, brennevin, cava, champagne, vin, vinlotteri, brus, brennvin, sjampanje