Virtuell valuta - derunder bitcoin

Skattemessig behandling

Merverdiavgiftsmessig behandling

Det er bare ved omsetning fra virksomheter det skal beregnes merverdiavgift. Normalt vil kriteriene for at noe skal anses som virksomhet tilsvarer kriteriene for den skattemessige vurderingen av virksomhet, og det vises til de fire vilkårene opplistet under den skattemessige virksomhetsvurderingen.

Bruk av en virtuell valuta som betalingsmiddel og tjenester som gjelder veksling av virtuell valuta vil ofte være omfattet av mva-unntaket for finansielle tjenester. Se også omtale i FIN 060217.

Se nærmere om dette i Skattedirektoratets veiledning. Skattedirekoratet konkluderer i en prinsipputtalelse fra 2018 at utvinning av kryptovaluta må behandles som unntatt finansiell virksomhet etter mval. § 3-6.

Stikkord: moms, mva, btc, bitcoins

Regnskapsmessig behandling

Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta