PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Vrakpantavgift og vrakpant bil

  Vrakpantavgift og vrakpant bil

  • D1230 Personbiler/stasjonsvogner
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Innføringen av vrakpant ble gjort for å redusere dumping av biler på steder de ikke skal være, altså et miljøfremmede tiltak. Vrakpantavgiften blir betalt ved førstegangsregistering av et kjøretøy sammen med engangsavgiften. Når bilen er klar for vraking, blir den levert inn til en autorisert bilopphugger i Norge som har lov til å motta og videreformidle bilvrak for staten. Vrakpanten blir utbetalt til eier av bilen på vrakingstidspunktet.

  Vrakpanten gjelder kun for norskregistrert biler, så ved import av bil skal det betales vrakpantavgift.

  Merverdiavgift

  Vrakpantavgiften og vrakpant blir ikke sett på som omsetning jf merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a, som betyr at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innkreving av vrakpantavgiften eller ved utbetaling av vrakpant.

  Bokføring

  Vrakpantavgiften føres som en del av verdien på bilen (driftsmidlet). Avgiften inngår i hovedimportørens listepris sammen med blant annet merverdiavgift og engangsavgift.

  Ved vraking av bil går vrakpanten inn i gevinst-/tapsberegningen av bilen.

  Se bokføringstema «Kjøp av driftsmidler»

  Gevinst ved salg av driftsmiddel «Salg av driftsmidler»

  Stikkord:

  • vrakpant bil,
  • vrakpant bokføring,
  Vrakpantavgift og vrakpant bil
  451 1458 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan