Vrakpantavgift og vrakpant bil

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1230 Personbiler/stasjonsvogner
Debet

Innføringen av vrakpant ble gjort for å redusere dumping av biler på steder de ikke skal være, altså et miljøfremmede tiltak. Vrakpantavgiften blir betalt ved førstegangsregistering av et kjøretøy sammen med engangsavgiften. Når bilen er klar for vraking, blir den levert inn til en autorisert bilopphugger i Norge som har lov til å motta og videreformidle bilvrak for staten. Vrakpanten blir utbetalt til eier av bilen på vrakingstidspunktet.

Vrakpanten gjelder kun for norskregistrert biler, så ved import av bil skal det betales vrakpantavgift.

Merverdiavgift

Vrakpantavgiften og vrakpant blir ikke sett på som omsetning jf merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a, som betyr at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innkreving av vrakpantavgiften eller ved utbetaling av vrakpant.

Bokføring

Vrakpantavgiften føres som en del av verdien på bilen (driftsmidlet). Avgiften inngår i hovedimportørens listepris sammen med blant annet merverdiavgift og engangsavgift.

Ved vraking av bil går vrakpanten inn i gevinst-/tapsberegningen av bilen.

Se bokføringstema Kjøp av driftsmidler og Gevinst ved salg av driftsmiddel

Stikkord: vrakpant bil, vrakpant bokføring