1100 Bygninger

1110 Fast teknisk installasjon i bygning

1120 Bygningsmessige anlegg

1130 Anlegg under utførelse

1140 Jordbrukseiendommer

1145 Skogbrukseiendommer

1150 Tomter

Tomter er ikke utsatt for verdiforringelse, og er derfor ikke avskrivbare.

I tillegg til tomteverdien skal følgende tilordnes tomteverdien og aktiveres sammen med denne:

 • opparbeidelse av
  • grøntareal/hage/park rundt bygningen
  • parkering
  • fortau
  • veier
 • meglerprovisjon
 • dokumentavgift
 • tinglysningsgebyr
 • tilknytningsavgift til offentlig vann- og kloakkledning etc.

Dersom tomten er kjøpt sammen med et bygg eller anlegg, skal anskaffelseskosten fordeles slik at tomteverdien skilles fra verdien på bygget eller anlegget. Tomteverdien aktiveres på konto 1150, mens bygget aktiveres på konto 1100 Bygninger eller konto 1120 Bygningsanlegg.

Betales det for grunn hvor eiendomsretten er tidsbegrenset, f.eks. konsesjon med hjemfallsrett, er kan inngangsverdien allikevel fradragsføres fordelt over eierperioden.

[EN: Land]

Stikkord: 1150, konto 1150, konto 1150 tomter

1155 Andre grunnarealer

1160 Boliger, inklusive tomter

1180 Investeringseiendommer

1190 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1191 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1192 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1193 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1194 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1195 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1196 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1197 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto