1300 Aksjer i datterselskap

1305 Andeler i datterselskap

1306 Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1308 Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1310 Aksjer i foretak i samme konsern

1315 Andeler i foretak i samme konsern

1316 Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1318 Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1320 Lån til datterselskaper

1325 Lån til andre foretak i samme konsern

1330 Investeringer i tilknyttet selskap

1340 Lån til tilknyttet selskap

1345 Lån til felles kontrollert virksomhet

1350 Andre aksjer, norske

1355 Andre andeler, norske

1356 Andre aksjer/andeler, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1357 Andre aksjer/andeler, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1358 Verdipapirfondsandeler

1360 Obligasjoner

1369 Andre finansielle anleggsmidler

1370 Fordringer på eiere

1375 Fordringer på styremedlemmer

1380 Fordringer på ansatte

1384 Fordringer på daglig leder

[EN: Receivables from manager]

Stikkord: anleggsmiddler, anleggsaktiva

1385 Fordringer på ansatte eiere

1393 Innskuddsfond

1394 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (pensjonspremiefond)

1395 Leietakerinnskudd

1396 Depositum

1397 Forskuddsleasing

1398 Til gode merverdiavgift

1399 Andre fordringer