1400 Direkte materialer/råvarer

1402 Ukurans råvarer og halvfabrikata

1405 Hjelpematerialer

1408 Driftsmaterialer og reservedeler

1409 Beholdningsendring råvarer og innkjøpte halvfabrikater

1420 Varer under tilvirkning

1422 Ukurans varer under tilvirkning

1429 Beholdningsendring varer under tilvirkning

1440 Ferdige egentilvirkede varer

1442 Ukurans ferdig egentilvirkede varer

1449 Beholdningsendring ferdige egentilvirkede varer

1460 Innkjøpte varer for videresalg

1462 Ukurans innkjøpte varer for videresalg

1465 Demonstrasjonsvarer

Varer som er kjøpt inn til videresalg, men midlertidig blir brukt som demonstrasjonsvare, føres mot denne kontoen.

Om demonstrasjonsvaren skal vurderes som et anleggsmiddel eller et omløpsmiddel baseres på regnskapsloven § 5-1. Regnskapsmessig blir beholdningen vurdert etter laveste verdis prinsipp. Altså lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Skattemessig blir beholdningen vurdert til anskaffelseskost.

Se også konto 4390 Beholdningsendring.

[EN: Demonstration goods]

Stikkord: beholdningsendring, konto 1465 demonstrasjonsvarer, varebeholdning

1469 Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg

1470 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1471 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1472 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1473 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1474 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1475 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1476 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1477 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

1478 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

1479 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

1480 Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter)

1490 Biologiske eiendeler