1500 Kundefordringer

Denne kontoen bokføres det ikke direkte på, men ved hjelp av regnskapsprogrammet opprettes det en kundereskontro. Hver kunde har hver sin reskontro, slik at selskapet har en oversikt over hvor mye de har til gode på hver av sine kunder.

[EN: Trade debtors (accounts receivable from customers)]

Stikkord: kundereskontro, konto 1500 kundefordringer

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern

1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern

1570 Reiseforskudd

1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere)

1573 Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn)

1574 Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

1575 Mellomregning aksjonær/deltaker

1576 Kortsiktig lån daglig leder

1579 Andre kortsiktige fordringer

1580 Avsetning tap på kundefordringer

1585 Avsetning tap på andre fordringer

1590 Andre omløpsmidler