1500 Kundefordringer

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

Denne kontoen er en periodiseringskonto som brukes dersom varen/tjenesten er levert til kunden, men ikke fakturert i samme periode. Et eksempel på dette er hvis en tjeneste er utført i desember, men ikke blir fakturert før i starten av januar. Tjenesten er da utført i desember, og inntekten må føres tilbake til desember. Dette kan gjøres på følgende måte. Eksempelet viser en føring med merverdiavgift.

PeriodeKommentarDebetKreditBeløp
Periode xOpptjente ikke fakturerte inntekter periodisereskonto 1530konto 3009kr 1 000 (ekskl. mva)
Periode x+1Faktura sendes til kundekundereskontrokr 1 250 (inkl. mva)
Inntekter bokføreskonto 3000kr 1 000 (ekskl. mva)
Utgående merverdiavgift beregnes først ved faktureringkonto 2700kr 250 (mva)
Opptjente ikke fakturerte inntekter tilbakeføreskonto 3009konto 1530kr 1 000 (ekskl. mva)

[EN: Accrued, uninvoiced operating income]

Stikkord: avsatt inntekt, avsetning inntekter, konto 1530 opptjent, ikke fakturert driftsinntekt, intekter

1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern

1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern

1570 Reiseforskudd

1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere)

1573 Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn)

1574 Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

1575 Mellomregning aksjonær/deltaker

1576 Kortsiktig lån daglig leder

1579 Andre kortsiktige fordringer

1580 Avsetning tap på kundefordringer

1585 Avsetning tap på andre fordringer

1590 Andre omløpsmidler