1500 Kundefordringer

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

1550 Kundefordringer på selskap i samme konsern

1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern

1570 Reiseforskudd

1572 Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere)

1573 Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn)

[EN: Other short-term loans to employees (not advances on wages and salaries)]

Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, arbeidsvederlag

1574 Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

1575 Mellomregning aksjonær/deltaker

1576 Kortsiktig lån daglig leder

1579 Andre kortsiktige fordringer

1580 Avsetning tap på kundefordringer

1585 Avsetning tap på andre fordringer

1590 Andre omløpsmidler