1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

Leiekostnader som blir forskuddsbetalt skal først føres mot denne kontoen og så periodiseres over leieperioden.

[EN: Prepaid rental expenses]

Stikkord: leasing, kostand, omkostning

1710 Forskuddsbetalt rentekostnad

1740 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn

1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

1743 Forskuddsbetalt forsikring

1744 Forskuddsbetalt leasingleie

1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader

1750 Påløpt leieinntekt

1760 Påløpt renteinntekt

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital