1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

1710 Forskuddsbetalt rentekostnad

1740 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn

Se alternativt konto 1572.

[EN: Prepaid, not accrued wages and salaries]

Stikkord: 1572, 1740, konto 1572, konto 1740, konto 1740 forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn, arbeidsvederlag, kostand, omkostning

1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

1743 Forskuddsbetalt forsikring

1744 Forskuddsbetalt leasingleie

1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader

1750 Påløpt leieinntekt

1760 Påløpt renteinntekt

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital