1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

1710 Forskuddsbetalt rentekostnad

1740 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn

1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

1743 Forskuddsbetalt forsikring

1744 Forskuddsbetalt leasingleie

1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader

Forskuddsbetalte driftskostnader som ikke naturlig faller inn under de andre kontoene i 174x gruppen, kan føres mot denne kontoen.

[EN: Other prepaid operating expenses]

Stikkord: driftkostnader, kostand, omkostning

1750 Påløpt leieinntekt

1760 Påløpt renteinntekt

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital