1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

1710 Forskuddsbetalt rentekostnad

1740 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn

1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

1743 Forskuddsbetalt forsikring

1744 Forskuddsbetalt leasingleie

1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader

1750 Påløpt leieinntekt

[EN: Accrued rental income]

Stikkord: leasing, kostand, omkostning

1760 Påløpt renteinntekt

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital