1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

1710 Forskuddsbetalt rentekostnad

1740 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn

1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

1743 Forskuddsbetalt forsikring

1744 Forskuddsbetalt leasingleie

1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader

1750 Påløpt leieinntekt

1760 Påløpt renteinntekt

Renteinntekter som er opptjent, men enda ikke fakturert og/eller avregnet, skal føres mot denne kontoen.

[EN: Accrued interest income]

Stikkord: påløpte renteinntekter, konto 1760 påløpt renteinntekt, intekter, kostand, omkostning

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital