1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

1710 Forskuddsbetalt rentekostnad

1740 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn

1742 Forskuddsbetalt strøm, varme mv.

1743 Forskuddsbetalt forsikring

1744 Forskuddsbetalt leasingleie

1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader

1750 Påløpt leieinntekt

1760 Påløpt renteinntekt

1780 Krav på innbetaling av selskapskapital

Fra stiftelse til aksjekapitalen skal være innbetalt, er det en tremånedersfrist. Denne kontoen benyttes i denne perioden på den delen av aksjekapitalen som ikke er innbetalt, og føres som en fordring mot aksjonærene. Endringen i Foretaksregisteret blir ikke registrert før all aksjekapital er innbetalt, så denne kontoen blir brukt i kombinasjon med konto 2030 Ikke registrert kapitalforhøyelse.

Hvis det ikke er sannsynlig at aksjekapitalen blir innbetalt, så skal den heller ikke regnskapsføres. Som igjen betyr at denne kontoen heller ikke skal benyttes.

[EN: Unpaid subscribed capital]

Stikkord: foretak, kostand, omkostning