1800 Aksjer i foretak i samme konsern, norske

1805 Andeler i foretak i samme konsern, norske

1806 Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1808 Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1810 Børsnoterte aksjer, norske

1815 Børsnoterte aksjer, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1816 Børsnoterte aksjer, utenlandske, utenfor fritaksmetoden

1820 Andre ikke børsnoterte aksjer, norske

1825 Andre ikke børsnoterte aksjer, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1830 Markedsbaserte obligasjoner, norske

1835 Markedsbaserte obligasjoner, utenlandske

1840 Ikke markedsbaserte obligasjoner, norske

1845 Ikke markedsbaserte obligasjoner, utenlandske

1850 Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske

1855 Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), utenlandske

1860 Ikke markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske

1865 Ikke markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), utenlandske

Kjøp av utenlandske ikke markedsbaserte sertifikater, kjøpt som en kortsiktig investering, føres mot denne kontoen.

Vurderes etter laveste verdis prinsipp.

[EN: Non-quoted bonds with a short maturity (certificates), foreign]

1870 Markedsbaserte opsjoner, norske

1875 Markedsbaserte opsjoner, utenlandske

1880 Ikke markedsbaserte opsjoner, norske

1882 Ikke markedsbaserte opsjoner, utenlandske

1889 Andre finansielle instrumenter

1890 Andeler utenfor konsern, norske

1892 Andeler utenfor konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden

1893 Andeler utenfor konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden