1900 Kontanter, NOK

1905 Kontanter, euro

1908 Kontanter, annen valuta

1909 Kassedifferanse

Kassedifferansekontoen brukes for å holde oversikt over differansen.

Kontoen skal gjøres opp og stå i null ved årsslutt.

[EN: Cash balance]

Stikkord: kassadifferanse, konto 1909 kassedifferanse, kassedifferanse, kassadifferanse, bankinnskot

1920 Bankinnskudd

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

1960 Bankinnskudd utland