1900 Kontanter, NOK

1905 Kontanter, euro

1908 Kontanter, annen valuta

1909 Kassedifferanse

1920 Bankinnskudd

Transaksjonene på virksomhetens bankkonto bokføres mot denne kontoen. Hvis virksomheten har flere bankkontoer kan det være en fordel å endre navnene på kontoene i regnskapet til kontonummeret.

[EN: Bank deposits]

Stikkord: bankinnskot

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

1960 Bankinnskudd utland