2100 Pensjonsforpliktelser

2120 Utsatt skatt, brutto

2129 Utlignbar utsatt skatt

2160 Uopptjent inntekt

Denne kontoen kan blant annet blir brukt ved inntektsføring og periodisering av separable garantiytelser. Altså garantier som er går utover lovpålagt garanti ved salg av varer.

[EN: Unearned income]

2180 Andre avsetninger for forpliktelser

2188 Avsetning for skyldig merverdiavgift