2100 Pensjonsforpliktelser

2120 Utsatt skatt, brutto

2129 Utlignbar utsatt skatt

2160 Uopptjent inntekt

2180 Andre avsetninger for forpliktelser

Mot denne kontoen føres regnskapsmessige avsetninger som ikke er skattemessig fradragsberettiget.

[EN: Other provisions for liabilities and charges]

2188 Avsetning for skyldig merverdiavgift