2200 Konvertible lån

Denne kontoen omfatter lån der giveren har rett til å kreve aksjer i selskapet ved at det utstedes nye aksjer.

[EN: Convertible loans]

2210 Obligasjonslån

2220 Gjeld til kredittinstitusjoner

2250 Gjeld til ansatte

2255 Gjeld til eiere

2260 Gjeld til selskap i samme konsern

2280 Stille interessentinnskudd

2285 Ansvarlig lånekapital

2290 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

2299 Annen langsiktig gjeld