2200 Konvertible lån

2210 Obligasjonslån

2220 Gjeld til kredittinstitusjoner

2250 Gjeld til ansatte

2255 Gjeld til eiere

2260 Gjeld til selskap i samme konsern

2280 Stille interessentinnskudd

2285 Ansvarlig lånekapital

2290 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere

[EN: Liabilities to persons other than employees and owners]

Stikkord: 2290, konto 2290, konto 2290 gjeld til andre personer enn ansatte og eiere, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

2299 Annen langsiktig gjeld